Profesionalni servisi

Profesionalni servisi, projektovanje telekomunikacionih sistema, instalacija telekomunikacionih sistema ili uredjaja, sistem integracija, preventivno održavanje telekomunikacionih i IT sistema, interventno održavanje telekomunikacionih i IT sistema