FTTx rešenja KEYMILE

KEYMILE access

Sve veći zahtevi za propusnim opsegom u velikoj meri utiču kako na procese prenosa tako i na strukturu same mreže. Koristeći standardnu ADSL tehnologiju, sa propusnim opsegom do 6 Mbps, moguće je ostvariti zahteve iz postojećih centralnih lokacija telekom operatera. Potreba za većim propusnim opsegom zahteva kraće rastojanje između DSLAM (DSL  Access Multiplexer) i korisnika. Kao rezultat imamo korišćenje velikog broja novih mrežnih topologija zasnovanih na optičkim vlaknima, kao što su:

•    FTTC (Fibre-to-the-Curb): Premeštanje DSLAM do uličnog kabineta, bliže korisniku, i povezivanje korisnika preko ADSL2plus ili VDSL2 modema.
•    FTTB (Fibre-to-the-Building): Optičkim vlaknom povezati manji DSLAM u zgradi, a korisnike od manjeg DSLAM povezati preko VDSL2 modema.
•    FTTH (Fibre-to-the-Home): Optičkim vlaknom je korisnik direktno povezan.
Za FTTx topologije mreže Keymile koristi multiservisnu platformu MileGate, koja je istovremeno pristupna i transportna, IP i TDM, namenjenu za povezivanje korisnika preko optičkih vlakana i bakarnih parica.

FTTB (Fibre-to-the-Building)

FTTB

Potrebe za propusnim opsegom konstantno rastu. Uskoro, zahtevani propusni opsezi preko bakarnih parica biće primenjivi samo na kratkim rastojanjima. Rešenje je da se na većim rastojanjima koriste optička vlakna koja imaju veliki  propusni opseg.
Investicije u postavljanju optičkih vlakana do svakog stana mogu se smanjiti koristeći već postojeću infrastrukturu bakarnih parica u samoj zgradi. Mrežni operatori postavljaju micro DSLAM za terminaciju optičkog vlakna (FTTB) koji je dalje preko postojećih telefonskih parica povezan sa korisnicima.

Svaki korisnik može imati propusni opseg veći od 100 Mbps koristeći VDSL2 modeme.
Na taj način, mrežni operatori mogu ponuditi u potpunosti moderne Triple Play servise kao što su širokopojasni internet, VoIP, Video-on-Demand i Internet televiziju (IPTV) uz minimalna ulaganja.

FTTH (Fibre-to-the-Home)

FTTH

Potrebe za većim propusnim opsegom će nastaviti da rastu. Najveći  mogući propusni opseg kroz bakarnu paricu neće biti dovoljan za nove i nadograđene internet aplikacije. Rešenja su optička vlakna koja se odlikuju velikim kapacitetom i dometom.
Aktivne optičke mreže (AON) sa dodeljenim optičkim vlaknima  za svakog korisnika, imaju značajne prednosti u poređenju sa pasivnim optičkim mrežama (PON). Bez splitera u mreži  i dodeljivanjem jednom korisniku optičko vlakno smanjen je u potpunosti uticaj interferencije i olakšano lociranje greške.
Neki mrežni operatori žele da ponude tradicionalne TV programe zajedno  sa Triple play servisima. U tu svrhu, moguće je preneti  oba signala (CATV i Triple Play) kroz jedno optičko vlakno.

ZAŠTO KEYMILE?

KEYMILE je vodeći proizvođač najsavremenije opreme  u oblasti telekomunikacija za pristupne i transportne sisteme. Fleksibilna i robusna IP bazirana više servisna pristupna platforma omogućava provajderima da ponude raznovrsne voice i data servise preko bakarne žice i optičkih vlakana. Istovremena raspoloživost IP/Ethernet i TDM tehnologije garantuje laku migraciju ka NGN mrežama. Keymile sistemi  se koriste za pouzdan prenos podataka u zahtevnim oblastima telekomunikacija, kao što su železnice, elektroprivreda, kao i mobilna telefonija i specijalne radio relejne mreže. Kompanija ima velike poslovne baze u Nemačkoj i Švajcarskoj, kao i filijale i partnere širom sveta. Oprema Keymile je instalirana u više od 100 zemalja.

FTTx

 Više o MileGate platformi ovde>

Politika Privatnosti
Kada posetite našu web lokaciju, ona može sačuvati informacije putem vašeg pretraživača iz određenih servisa, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti svoje postavke privatnosti. Imajte u vidu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na Vaše iskustvo