Telemet d.o.o. u potpunosti poštuje savremeno shvatanje i pristup pitanjima socijalne i društvene odgovornosti. Ta se pitanja prvenstveno odnose na odnos prema radu dece, jednakosti među polovima, jednakosti među rasama, pravo na rad, odnos prema prekovremenom radu, zaštiti na radu i odnosu prema okolini.

U skladu sa svojim mogućnostima i prilikama Telemet pomaže pojedincima i organizacijama. Tako je posle poplava 2014.  u saradnji sa svojim partnerom, Izraelskom companijom Radwin, Telemet učestvovao u donaciji telekomunikacione opreme MUP-u Srbije, sektoru za vanredne situacije – više o tome ovde>>>>