Scroll Top

Donacija Sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije

Sredinom avgusta u prostorijama Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije izvršena je primopredaja opreme koju je Sektoru donirala izraelska telekomunikaciona kompanija Radwin, a za koju je prevoz, špediciju i obuku obezbedio Telemet, renomirana srpska kompanija koja se bavi projektovanjem, integracijom­ i­ odr­ža­va­njem­ tele­ko­muni­ka­cio­nih­ si­stema­ i­ di­stri­bucijom­ ICT­opreme.

Poklonjeni  radio link je stigao kao pomoć Sektoru za vanredne situacije  nakon katastrofalnih  poplava koje su za desile Srbiju, a tokom kojih se pokazala ogromna  potreba za obezbeđivanjem kon­tinuirane komunikacije  u ovakvim neprilikama.

“Sektor za vanredne situacije nastoji da izgradi, održi  i unapredi sposobnost čitave nacije kako da preventivno deluje na rizike tako i da odgovori na izazove i ublaži posledice od različitih katastrofa koje mogu pogoditi naš region. On objedinjuje sve postojeće resurse u zaštiti, spasavanju i reagovanju u vanrednim situacijama”, a radio-link koji mu je poklonjen sigurno će pomoći da ove od­govorne zadatke obavlja još kvalitetnije.

Inače, Radwin pruža kompletan portfolio sub-6 GHz Point-to-Point i Point-to-Multipoint rešenja i Multi-service 3G small cell rešenje. Za isporuku wireless broadband ­in ­mo­tion, Radwin nudi svoj FiberinMotion Mobility Solution za vozila, vozove i brodove.

 

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine – Broj 159

 

­

Politika Privatnosti
Kada posetite našu web lokaciju, ona može sačuvati informacije putem vašeg pretraživača iz određenih servisa, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti svoje postavke privatnosti. Imajte u vidu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na Vaše iskustvo