Digital signage

naslovdigsign

Telemet u ovoj oblasti sarađuje sa kompanijom ClearOne, jednom od vodećih proizvođača digital signage i video messaging sistema za javno i privatno emitovanje multimedijalnih sadržaja i poruka u realnom vremenu.

Reč je o centralizovanom emitovanju slike, videa, teksta i zvuka preko mreže monitora koji mogu biti postavljeni u unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru, a prenos se može vršiti i preko Internet mreže. Informacije se emituju centralizovano na neograničenu mrežu monitora (plazma, LCD, PC ili LED ekrana) sa mogućnošću da svaka jedinica (monitor) prikazuje drugačiji sadržaj.   

 Osnovne karakteristike sistema

•    Centralizovana kontrola udaljenih jedinica (monitora)
•    Jednostavna administracija i distribucija sadržaja
•    Organizacija sadržaja i kreiranje playlist-a
•    Kreiranje programskih šema prilagođenih ciljnoj grupi
•    Izveštavanje o dinamici emitovanja (proof of play back)
•    Monitoring hardvera i softvera u sistemu
•    Administracija korisnika sistema i nivoa sigurnosti

Koje su prednosti upotrebe ovih rešenja?

•    Obezbeđivanje informacija  u realnom vremenu
Fleksibilnost promene sadržaja i način funkcionisanja sistema sličan je emitovanju kablovskih TV programa
•    Savremen način komuniciranja ciljne poruke uz pogodnost kombinovanja medija
Kao nov kanal komunikacije sa potrošačima i ciljnim javnostima, digital signage se koristi u advertajzingu i zamenjuje tradicionalne bilborde, reklamne panoe i postere. Sve kompanije koje se bave prodajom roba i usluga namenjenih rezidencijalnim korisnicima imaju potrebu za ovakvom vrstom oglašavanja, edukacije korisnika i prenošenja željene poruke.
•    Smanjenje operativnih troškova
Trošak instaliranja i održavanja Digital Signage sistema je daleko niži od troškova ulaganja u izradu tradicionalnih promotivnih materijala (štampa flajera, lifleta, plakata, bilborda itd).

digDetaljnije informacije o ovim sistemima možete pronaći na:

•    http://clearone.com/products_digital_signage
•    http://clearone.com/products_im100
•    http://www.magicboxinc.com/

Politika Privatnosti
Kada posetite našu web lokaciju, ona može sačuvati informacije putem vašeg pretraživača iz određenih servisa, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti svoje postavke privatnosti. Imajte u vidu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na Vaše iskustvo