Digital Signage kao ‘Cloud’ servis

naslovdigsign

Osnovna ideja primene Cloud baziranih servisa je eliminacija ili smanjenje CAPEX-a i uštede na operativnim troškovima (OPEX).

Korišćenje bilo koje tehnologije ili kompleksnijeg sistema, kao što to može biti ”Digital Signage” zahteva upotrebu specifičnih ”alata”, što znači da postoji i potreba za specifičnim znanjima, obukama, usavršavanju, razvoju,…

Sve to donosi sa sobom i velike troškove.

 Osnovne karakteristike sistema

•    Centralizovana kontrola udaljenih jedinica (monitora)
•    Jednostavna administracija i distribucija sadržaja
•    Organizacija sadržaja i kreiranje playlist-a
•    Kreiranje programskih šema prilagođenih ciljnoj grupi ili datoj lokaciji
•    Izveštavanje o dinamici emitovanja (proof of play back)
•    Monitoring hardvera i softvera u sistemu
•    Administracija korisnika sistema i nivoa sigurnosti

Politika Privatnosti
Kada posetite našu web lokaciju, ona može sačuvati informacije putem vašeg pretraživača iz određenih servisa, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti svoje postavke privatnosti. Imajte u vidu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na Vaše iskustvo