UNEM je programski paket za nadgledanje i konfigurisanje mreže sastavljene od palete proizvoda MileGate i UMUX u grafičkom okruženju.

UNEMKarakteristike UNEM:

•    Potpuno grafičko okruženje, lako podešavanje topologije mreže
•    Dinamički displej u realnom vremenu, prikaz alarma u realnom vremenu
•    Višekorisnički sistem

UCST je program za lokalni pristup i konfiguraciju UMUX uređaja.