naslovdigsign

Osnovna ideja primene Cloud baziranih servisa je eliminacija ili smanjenje CAPEX-a i uštede na operativnim troškovima (OPEX).  Koristiti bilo koju tehnologiju ili kompleksniji sistem kao što to može biti ”Digital Signage” zahteva upotrebu specifičnih ”alata”, što znači da postoji i potreba za specifičnim znanjima, obukama, usavršavanju, razvoju,… Sve to donosi a sobom i velike troškove.

Više informacija:  office@telemet.rs,    telefon: 011 785 4545

 Osnovne karakteristike sistema

•    Centralizovana kontrola udaljenih jedinica (monitora)
•    Jednostavna administracija i distribucija sadržaja
•    Organizacija sadržaja i kreiranje playlist-a
•    Kreiranje programskih šema prilagođenih ciljnoj grupi ili datoj lokaciji
•    Izveštavanje o dinamici emitovanja (proof of play back)
•    Monitoring hardvera i softvera u sistemu
•    Administracija korisnika sistema i nivoa sigurnosti