Modularni UPS uredjaj Gamatronic

Modular UPS system Gamatronic

UPS uredjaji mogu biti jednofazni (monofazni) i/ili trofazni, monolitni ili modularni. Po konstrukciji UPS uredjaji mogu biti obični baterijski ”back-up” sistemi sa ili bez automatske regulacije napona (Line Interactive, AVR Automatic Voltage Regulation), a najbolji uredjaji su On-Line odnosno uredjaji sa duplom konverzijom (double conversion)

Modularni UPS sistemi na ekonomičan način obezbedjuju redundantnost i visoku pouzdanost. Zato se modularni UPS uredjaji često koriste za napajanje data centara ili kabineta. Modularni uredjaji se uglavnom mogu proširivati dodavanjem novih modula kada se poveća potreba za energijom, odnosno broj servera i druge ICT opreme.

Web strana u izradi,

za više informacija kontaktirajte nas na office@telemet.rs ili na telefon 011 785 4545

UPS sistem

Reckmount modularni UPS uredjaj,
Instalacija on-line double conversion uredjaja