U našoj ponudi su i PDU i IP-PDU moduli (Power Distribution Unit), modularne strukture. Moguće je poručiti modele prema tehnološkim zahtevima kupaca.

Uredjaji su dizajnirani u skladu sa međunarodnim standardima i sopstvenim, nagradjivanim patentima proizvodjača.
Proizvode karakterišu originalna i savremena struktura, pouzdan kvalitet, jednostavna instalacija i široka upotreba.

Uglavnom se primenjuju na 482.6mm (19″) standardnom rasteru ili za nestandardne kabinete. Horizontalna ili vertikalna instalacija, maksimalna dužina Power Distribution Unit-a i preko 2m. Ulazni napon je 220VAC i 380VAC, izlazni napon 220VAC. Maksimalno opterećenje može dostići 10-96A i više, maksimum snage 2,500V – 24,000V, više po potrebi. Proizvodi su sertifikovani prema propisima Evropske unije RoHS direktive.

IP-PDU modulima je moguće daljinski pristupiti preko IP protokola (ili serijske konekcije). Moduli imaju različite funkcionalnosti kao na primer monitoring ulaznog napona, struje potrošača ili merenje potrošnje, zaštita i upravljanje.

Modularni dizajn obezbedjuje fleksibilnost u eksploataciji. Kada se ukaže potreba moguće je promeniti konfiguraciju distributivne jedinice – PDU-a (Power Distribution Units).

Reference:

  • Terminženjering (Telenor data centar)
  • RTTE
  • EPS Elektrodistribucija

 

Web strana u pripremi –

za više informacija obratite nam se na office@telemet.rs ili 011 785 4545

 

IP-PDU IP Power Distribution Units

PDU letve
IP-PDU power distribution units