Naziv kompanije i adresa: Telemet d.o.o. Beograd,
Zvanična adresa: Bulevar Mihajla Pupina 13/63, 11070 Beograd, Srbija
Poslovna adresa kompanije: Golsvortijeva 35, 11000 Beograd, Srbija
Osnovano: 2008. godine

Telefon: +381 (0) 11 785 4545
Fax: +381 (0) 11 6128 447
E-mail: office@telemet.rs

Tip organizacije:
Preduzeće u privatnom vlasništvu,
društvo sa ograničenom odgovornošću
Šifra delatnosti: 6110
Matični broj: 20477903

PIB: 105881912

Autorizovani partner KEYMILE Nemačka, ClearOne USA, Youncta Italija, RADWIN i GAMATRONIC Izrael i mnogih drugih globalnih vendora

Telemet Reference ovde>

Telemet Profil kompanije ovde>