Maintenance Service

Telekom Srbija PDH/SDH mreža – održavanje

Korisnik: Telekom Srbija A.D.

Godina: 2012, 2013, 2014, 2015

Profesionalni servisi se odnose na održavanje KEYMILE NMS sistema i mreže multipleksera koja sadrži preko 400 čvorova širom Srbije

Kontakt: office@telemet.rs,  telefon: 011 785 4545

Keymile Telemet

Keymile PDH/SDH Network (Telemet reference)