Radio communications

Radio Telemetry wireless SCADA

Radio komunikacije za SCADA aplikacije i telemetriju

SCADA aplikacije nisu zahtevne po pitanju potrebnog kapaciteta ali se visoka pouzdanost podrazumeva. Video nadzor je već aplikacija koja se često realizuje paralelno sa SCADA sistemima i zahteva veliki data protok. Mobilnost je sledeća karakteristika koja se sve češće traži. Sve ove potrebe nameću Radio sisteme kao jedino moguće rešenje. Savremeni radio sistemi koji koriste OFDM modulaciju garantuju pouzdanu radio komunikaciju, fleksibilnost i dovoljne kapacitete i za najzahtevnije aplikacije.

Telemet poseduje veliko ikustvo u primeni Radio sistema za širok spektar aplikacija. Mi imamo potrebnu ekspertizu da uvek predložimo optimalno rešenje prema potrebama projekata i naših klijenata. Na taj načim mi donosimo velike uštede našim klijentima i partnerima i u fazi investiranja (CAPEX) i u periodu primene (OPEX) radio komunikacionog sistema.

više informacija: office@telemet.rs ili 011 785 4545