10kVA UPS Stand_Alone

3/3, 3/1, 1/1 phase UPS double-conversion

Primena: zaštita sigurnosne opreme, vaga, kasa i IKT opreme u prodajnom objektu

Korisnik: INTEREX

Rešenje: Gamatronic trofazni UPS snage 8kW,

Prodajni objekti su opremljeni sigurnosnim sistemima, POS terminalima, kompjuterizovanim vagama i kasama i IT opremom. Oscilacije mrežnog napajanja mogu da utiču na ispravan rad ove osetljive i skupe opreme, da smanje njihov radni vek i izazovu brojne kvarove. U slučaju nestanka mrežnog električnog napajanja, potrebno je obezbediti rezervno napajanje u trajanju od najmanje nekoliko minuta do paljenju rezervnog agregata ukoliko postoji a često i značajno duže.

Trofazni UPS uredjaj Gamatronic PowerPlus SA-10 koristi se za ove potrebe u prodajnom objektu renomirane trgovinske kuće INTEREX u Beogradu.

UPS za prodajni centar

referenca trofazni UPS